Paikallisesti tuotettua energiaa

EPV Aluevarannot on EPV-konsernin maa-aluepankki noin 6 000 hehtaarin maaomaisuudella.

Työtä ja elinvoimaa

EPV Aluevarannot vastaa EPV-konsernin huoltovarmuudesta kotimaisten biopolttoaineiden osalta. Kuivike- ja kasvuturpeet näyttelevät huomattavaa osaa maa-alueiden hyödyntämisessä.

Uutiset

EPV Bioturve on nyt EPV Aluevarannot

EPV Bioturpeen nimi on muuttunut EPV Aluevarannot Oy:ksi. Nimeä on päätetty muuttaa, koska yhtiön toiminta on muuttunut aika ratkaisevastikin siitä, kuin mitä se oli, kun yhtiö perustettiin. Energiantuotanto muuttuu ja me muutumme sen mukana.

EPV Aluevarannon hankkeet