EPV Bioturve mukana Suomen suurimman vesilintukosteikon toteutuksessa

EPV Bioturve on mukana vuonna 2019 käynnistyneessä valtakunnallisessa pilottihankkeessa, jossa Seinäjoen Kurjennevalle rakennetaan yhtä Suomen suurimmista lintukosteikoista.

EPV Bioturve lähti mukaan myöntämällä rajallisen käyttöoikeuden turvetuotannosta poistuneille alueille lintukosteikkorakentamiseen, kun Seinäjoen kaupunki antoi vastaavasti osan maistaan samaan käyttöön. Maa-alueet ovat kosteikkokäytössä korvauksetta. Tämän lisäksi EPV Bioturve tukee kosteikon rakentamista taloudellisesti.

Työt alueella on aloitettu vuodenvaihteessa ja niistä vastaa Suomen riistakeskus ja Kurjennevan eränkävijät, joista jälkimmäinen vastaa myös alueiden vuosittaisesta hoidosta, mm pienpetopyynnistä, raivauksista, heinikkojen niittämisestä ja vedenpinnan säädöstä.

Aikaisemmin rakennettu kosteikko on noin 17 hehtaarin suuruinen, nyt rakennetaan 30 hehtaaria lisää.

– Meidän näkökulmasta lintukosteikon rakentaminen on luonnon monimuotoisuuden lisäämistä. Olemme mielellään mukana tällaisessa kehitystyössä, EPV Bioturpeen toimitusjohtaja Timo Orava toteaa.

– Meidän intressi on kehittää aluetta niin, että se myös hoidetaan hyvin.

Alueella pyritään siihen, että vesilintujen poikastuotanto on mahdollisimman suuri. Toisaalta kosteikkojen toivotaan tukevan sellaisten sorsalajien menestymistä, joilla menee valtalajeja heikommin.

Kurjennevan lintukosteikko toimii hyvänä esimerkkinä sille, mitä voidaan tehdä turpeentuotantoalueelle sen jälkeen, kun turpeen nostaminen lakkaa. Kosteikot ovat yksi entisille turvesoille soveltuva jälkikäyttömuoto, metsätalouden ja maatalouden ohella.

Valtakunnallista pilottikohdetta halutaan myös esitellä. Oravan mukaan alueella käynti voi sisältyä esimerkiksi oman yritysryhmän ja omistajien neuvottelupäiviin.

Metsästys lintukosteikolla on säänneltyä ja suunniteltua. Yksi kosteikko on aina rauhoitettu.

EPV Bioturve omistaa Kurjennevan alueella hieman vajaa 300 hehtaaria turvetuotannosta poistunutta suoaluetta. Yhtiö ei nosta turvetta enää tällä alueella.

Lisätietoja: Timo Orava, toimitusjohtaja, EPV Bioturve Oy, 050 386 2516, timo.orava(at)epv.fi

Arkisto