Millaisia maa-alueita turvetuotantoon hankitaan?

Turvetuotantoon soveltuvat maa-alueet hankitaan lähtökohtaisesti ei-luonnontilaisilta ojitetuilta turvemailta, joilla ei ole erityistä luontoarvoja. Luontonäkökohdat kartoitetaan ensimmäisen kerran jo maan hankintaa suunniteltaessa. Hankinnan kriteereinä ovat tuotantoalueen koko, sijainti ja turpeen laatu.

Tuotantoalueiden vesienkäsittely on aina nykyvaatimusten mukaista parasta mahdollista tekniikkaa.

EPV Bioturpeen tavoitteena on löytää alueelle aina paikalliset yrittäjät, jotka vastaavat alueen toiminnasta kokonaisurakointina.